Szpitalik

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Zabytkowa lecznica, współcześnie przystosowana do celów muzealnych. Szpitalik zbudowano w II połowie XVII wieku, a jednym z fundatorów ryglowej konstrukcji był sam król Jan III Sobieski. Z upływem lat budynek stał się również przytułkiem dla ubogich i taką funkcję pełnił aż do końca lat ‘60 XX w.

Od 1970 r. Szpitalik stał się Stacją Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o Regionie - 10 lat później przekształconą w Muzeum Ziemi Puckiej. Z czasem główną siedzibę instytucji przeniesiono do Kamienicy Mieszczańskiej, a opisywaną placówkę wzbogacono o położone po sąsiedzku kuźnię oraz dom kowala.

Pierwszą wystawę, prezentującą kaszubską kulturę ludową, w kompleksie Szpitalika otwarto w 1973 r. Etnograficzny charakter głównej ekspozycji pozostaje niezmienny do dziś. W maju 2014 r., po trwających ponad 3 lata pracach i przygotowaniach, udostępniono do zwiedzania zmodernizowany zbiór.

W puckim Szpitaliku dominują zrekonstruowane warsztaty rzemieślnicze - cieśli, stolarza, bednarza, kowala, szewca, krawca i przedstawicieli wielu innych zawodów. Dorobek Kaszubów prezentowany jest również poprzez historię ziołolecznictwa, rozwój medycyny lekarskiej w regionie (tu wyjątkowo istotna jest postać patrona, Floriana Ceynowy),specyfikę tutejszego rybołówstwa czy dzieła sztuki ludowej. Konkretnym przedmiotom towarzyszą zdjęcia i obszerne tablice informacyjne.

Muzeum organizuje również lekcje muzealne, z zasady związane z kaszubską kulturą lub tradycyjnym rzemiosłem artystycznym. Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci. Od czasu do czasu pojawiają się też wystawy czasowe.

Cennik

Bilety do puckiego Szpitalika:

  • normalne 5 zł
  • ulgowe 4 zł
  • oprowadzanie przez przewodnika +16 zł (za grupkę)
  • wejściówka łączona z Kamienicą Mieszczańską w Pucku +1 zł
Mini przewodnik

Jeden z oddziałów Muzeum Ziemi Puckiej, mieszczący się w zabytkowej lecznicy z II połowy XVII wieku Tutejsza wystawa od początku - czyli od 1970 roku - koncentruje się na kaszubskiej kulturze ludowej. A ściślej: regionalnych tradycjach, dziełach ludowej sztuki czy powszechnych niegdyś zawodach. W Szpitaliku zrekonstruowano szereg warsztatów rzemieślniczych.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja